Země za duhou

Posvátná geometrie a Květ života

Posvátná geometrie je nauka vycházející z klasické geometrie, ve které se dává filozofický až duchovní význam některým tělesům a obrazcům. Vyskytuje se v mnoha kulturách napříč historií a její metody můžeme nalézt v plánování a stavbách různých chrámů, mešit, kostelů, oltářů, posvátných studen nebo třeba návsí a také v duchovním umění. Zakladatelem posvátné geometrie starověký filozof Platón, protože vybral 5 pravidelných mnohostěnů se shodnými stěnami, tzv. platónská tělesa a ke každému přiřadil po jednom živlu.

 

Platonska telesa

Platónská tělesa – jedná se o tetraedr (oheň), hexaedr (země), oktaedr (vzduch), dodekaedr (éter) a ikosaedr (voda). Platón podrobně popsal tělo a k jeho prvkům přidružil platonský obraz světa. Formy produkují jasná, zářící, vysoce kmitající a strukturovaná poselství. Tato světelná informace posvátné energie je schopna obnovit svatost a tím také proces léčení ve všech směrech. Rovněž může nám lidem umožnit pozvednout naše podvědomí na vyšší úroveň, vstoupit v kontakt s vyšším věděním, a tím získat nové poznatky, popř. rozvinout dovednosti, urychlit proces světelného těla, zahojit rány v energetických polích, rozvíjet sebevědomí a splynout se záměrem naší duše.

Útvary posvátné geometrie, platonská tělesa a koule, jsou základem všeho, co na tomto světě existuje. Vytvářejí čisté, jasné, vysoce vibrující a strukturované poselství. Tyto světelné informace posvátné energie dokáží znovuobnovit posvátnost všech věcí a tím je i uzdravit. Nám lidem pomohou posunout vědomí na vyšší úroveň a navázat kontakt s vyšším vědomím. Získáme tak nové poznatky, popř. rozvinout dovednosti, urychlit proces světelného těla, zahojit rány v energetických polích, rozvíjet sebevědomí, splynout se záměrem naší duše a tím také více rozvíjet své sebevědomí.

Metatronova krychle – z Metatronovy krychle vyplývají všechna Platónská tělesa. Vybráním určitých úseček dostáváme dvojrozměrné projekce zmíněných těles. Je klíčem stvoření, z ní vznikají útvary posvátné geometrie, z nichž vychází celé stvoření. Skrze ni získáváme klíč k neohraničenosti uvnitř ohraničeného stvoření.  Je spojena s Metatronem. Metatron je archanděl, který kdysi získal lidskou zkušenost jako Enoch (Henoch). Proto zná omezenost pozemského bytí a ví, jaké potíže čekají na člověka na cestě k nekonečnému potenciálu, k jeho pravé božské přirozenosti. Používá nejvyšší řád proti nejnižšímu, aby změnil věci a sladil je s božským matrixem.

Archanděl Metatron je strážce absolutních tvarů ve všem. Metatronova krychle je obsažena v Květu života  a z něj vzniká. Ve dvojrozměrném zobrazení se skládá ze třinácti kružnic, ve trojrozměrném zobrazení ze sedmnácti koulí a mnoha mřížkových struktur. Ty jsou vzájemně propojeny přímkami vycházejícími ze středu každé z nich.
Okolo atomů v podobě bodů krouží elektrony. Rotací vznikají kulovitá mračna elektronů a tím, jak procházejí mřížkovitými strukturami, tvoří hrany a geometrické útvary. Tak se nekonečná energie formuje do konečných tvarů. Metatronova krychle popisuje proces stvoření.
Číslo 17 obsahuje jedničku a sedmičku. Jednička je mág, který jako pátá síla v centru vede a řídí všechny čtyři síly (země, voda, vzduch, oheň) a sedmička představuje cestu zasvěcení lidstva. MK zahrnuje samotnou kabalu a stavební plán lidstva.

 

Magická Metatronova krychle

Magická Metatronova krychle

Květ životasymbol Posvátné geometrie, lze dodnes nalézt ve všech hlavních náboženstvích světa. Nese v sobě  poselství světla a prastarý příběh tvoření počátků světů. Je to symbol dokonalosti  v Božském tvoření celého vesmíru. Květ života“ je považován za symbol obsahující veškerou geometrii života, tak jak jej známe na planetě Zemi. Je to univerzální symbol energie, života a spojení mezi vším existujícím. Představuje okamžik, ve kterém ,,Bůh“ zaktivoval svoji vůli, aby stvořil vesmír, kdy opustil stav klidu, neexistence, nebytí, prázdnoty a temnoty. Když se Květ života zrodil, vše začalo a zahájilo svůj první koloběh. Můžeme jej definovat jako „Bůh“ – „ všechno co je“. Je nalézán na různých místech po celé planetě. Byl objeven například v Izraeli, Japonsku, Číně a v Egyptských chrámech.  Také v dobách Atlantidy byl používán. Symbol má schopnost prokázat, jak všechny věci pocházejí z jednoho zdroje a že jsou úzce a trvale propojeny. Dívat se do okna Květu Života nás vyzývá ke sjednocení naší mysli, srdce a duše. Má obrovské množství skrytých potenciálů. Člověk potřebuje otevřenou mysl a nekonečnou pokoru s cílem odhalit jeho tajemství.  Působení energie Květu života je možné využít také v praktickém životě. Je vhodný třeba na očistu a harmonizaci vody a v dřívějších dobách byl vkládán pod potraviny, aby prodloužil jejich životnost.

Významnost tohoto symbolu také dokládá skutečnost, že energetická síť, která je obnovována kolem naší Země má také tvar Květu života, kde každý bod květiny je jedním z energetických sloupů, kterým je energie propojena se Zemí…

Nechte  teď do sebe proudit jeho energii a vibrace. Nechť i ve Vás rozkvete Květ života…

 

Světlo v srdci

Světlo v srdci

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *