Země za duhou

Rok 2021 – rok velkých změn, aneb vše máme ve svých rukou

Moji milí,

srdečně vás vítám v novém roce 2021. S pokorou děkuji za vaši přízeň a těším se na další společné sdílení. Dovolím si také (nejen pro sebe) přidat pár informací ohledně vibrace čísla 5, kterou nese právě započatý rok 2021. Ačkoliv je tento text psán jako pro jednotlivce, najdeme v něm spoustu informací také pro kolektivní vědomí. Avšak mějme na paměti, že máme vše ve svých rukách a vše je jen na nás. Protože kdo chce vidět změnu ve světě, musí začít u sebe 💗:

 
OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE ČÍSLA – 5
Osobní roční vibrace čísla pět představuje obrat a osvobození ode všech omezení, kterým člověk podléhal v průběhu předchozích čtyř vibrací. Během tohoto dvanáctiměsíčního období může dojít k pohybu a k nezbytným změnám jak uvnitř dané osoby, tak ve vnějších okolnostech. Je důležité, aby lidé pochopili, že změny neznamenají jen nejistotu do budoucna, ale představují také příležitost postoupit dál. V zásadě však budou v tomto roce změny vítané, lidé nebudou mít stání a budou cítit potřebu vymanit se ze zavedených pravidel a návyků a ověřit si vlastní soběstačnost.
 
Svoboda je pro člověka v průběhu vibrace pětky velmi důležitá, a to platí jak pro svobodu myšlení – možnost zkoumat vlastní myšlenky bez přílišného vlivu a tlaku zvenčí – tak pro fyzickou volnost pohybu. Člověk cítí potřebu vyjít do přírody a být občas chvilku sám se svým sněním, ale zároveň má také potřebu společenských kontaktů, styků s lidmi a přátelství.
 
Vibrace pětky nás učí přistupovat ke změnám odpovědně, s ohledem na potřeby všech, jichž se dotýkají, a tak posilovat vlastní vůli a sebekázeň. Pak je možné soustředit energii v určité chvíli jen na jediný problém a nerozptylovat ji snahou stihnout příliš mnoho věcí zároveň. V tomto roce může přijít velká inspirace a energie si udrží vysokou hladinu, pokud si stanovíme určitý cíl a zaměříme ji k němu.
 
Autorkou textu je Robin Steinová (Čísla lásky)
Obraz s názvem ,,VĚDOMÍ“ (má tvorba)
Kolektivní vědomí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *